top of page

DEFINICIO DE LES BEQUES:

 

 

Les beques que ofereix la fundació, son per a realitzar estudis de Grau Universitari, durant els anys que estipuli la carrera elegida (no s’accepta repetició de curs ni d’assignatures),  fins l’obtenció del títol Basic que li permetrà aplicar els seus coneixements en el món laboral.

 

També es dirigeixen als Estudiants que estiguin interessats en realitzar estudis d’art en qualsevol de les seves manifestacions.

 

La Fundació garantitza la culminació dels estudis elegits pels estudiants que siguin mereixedors de la beca, sempre i quan responguin de les obligacions  assumides, també te com objectiu la continuïtat de les ajudes per molt de temps, pel qual compta amb recursos econòmics propis, tot i que pot acceptar aportacions de persones o Entitats benefactores.

 

 

 

OBJECTIUS:

 

  • Contribuir, en la formació Universitària dels joves, per a la  seva posterior participació  en el mon laboral i la seva implicació en el desenvolupament del País.

  • Donar l’oportunitat d’aconseguir la seva formació Professional en la Universitat que consideri més apropiada,  dins del nostre País.

 

 

BENEFICIARIS:

 

Les beques estan dirigides als Joves, amb residència principalment a les poblacions de Calella de la costa i Llança, que d’acord amb els requisits exigits per la Fundació a través de les Bases de cada una de les  convocatòries, siguin aptes per a obtenir-les.

 

REQUISITS:

 

 

  1. ACADÈMICS:

  • Haver aprovat el segon curs de Batxillerat o el nivell equivalent, Aixa com aprovar la Selectivitat en la Universitat elegida.

  • Tenir una trajectòria de bon rendiment Acadèmia.

  • Antecedents de bona conducta i responsabilitat.

 

 

  1. ECONÒMICS:

  • Renta familiar insuficient, per fer front als estudis, durant els anys que exigeix la professió elegida.

  • Càrrega familiar nombrosa, no acord als ingressos econòmics de la família.

  • Problemes familiars o de salut, que exigeixin  despeses extres  en el grup familiar, Etc.

bottom of page