top of page

La fundació Privada “GERMANES SAULA PALOMER”, fou constituïda sense afany de lucre, el 19 de Febrer del l’any 2003, a iniciativa de les germanes Josefa, Maria Teresa, Maria Dolores Saula Palomer i Miquel Humet Gomara, amb la finalitat de fomentar la  cultura del nostre País, mitjançant l’adjudicació  de beques  per a realitzar estudis de Grau Universitari, a joves responsables de construir el seu futur, amb talent, capacitat i anhel d’obtenir un títol professional, però que els seus recursos econòmics no els permeten emprendre aquesta tasca.

 

La Fundació exerceix les seves funcions, principalment a Catalunya,  províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, sense prejudici que les activitats protegides per les ajudes de la Fundació es puguin realitzar  fora de Catalunya.

 

La Fundació “Germanes Saula Palomer”, es subvenciona amb capital netament privat i no te cap vinculació amb Organismes  d’indol Religiós, Polític  o Estatal, s’administra per temps indefinit amb el seu propi capital.

 

Exposat el que es la Fundació, la identitat  de les seves fundadores i especialment  la finalitat per la que fou constituïda;  sols ens resta demanar als Beneficiaris, a les seves famílies i a la Societat civil  dels nostres pobles, que ens ajudin amb el seu interès i divulgació, per a que puguem realitzar la nostra tasca, amb encert, eficàcia i continuïtat en benefici  d’una joventut que mereixi  ser premiada pels seus mèrits i circumstàncies,  amb l’atorgament d’aquestes beques.

 

                                                                        Josefa Saula Palomer

                                                                              

bottom of page